LS support s.r.o.Provedení aktualizace programu  

Během celého roku je uvolňována celá řada aktualizací programů, které opravují chyby v programu nebo přinášejí novou vlastnost. Aby aktualizace těchto změn byla co nejjednodušší, byl vypracován systém tzv. aktualizačních balíčků.

Jediným krokem, který musíte provést, je uložení aktualizačního balíčku do adresáře, ve kterém je nainstalován program EKODAT. Aktualizační balíček je zároveň udělán tak, aby vždy stačilo nainstalovat poslední verzi

Jméno aktualizačního balíčku vypadá takto: UPGRRPPP.ARJ, kde:

 • RR vyjadřuje číslo roku, pro který je aktualizační balíček určen
 • PPP znamená pořadové číslo aktualizačního balíčku v rámci roku

Každý aktualizační balíček vždy slouží k aktualizaci jednoho programového modulu (podvojné účetnictví, daňová evidence, mzdy) a nese v sobě informaci o číslu verze příslušného modulu, což je důležité především pro kontrolu, jestli se aktualizace provedla.

Označování verzí jednotlivých modulů je následující: RRRR.VV.NN, kde:

 • RRRR vyjadřuje číslo roku
 • VV je vyšší číslo verze
 • NN je nižší číslo verze

Pokud dojde ke změně vyššího čísla verze, znamená to, že došlo ke změně struktury jednoho nebo více datových souborů a tedy i určité riziko, že aktualizace neproběhne v pořádku. V takovém případě je tedy velice vhodné před provedením aktualizace provést zálohu.

Aktualizace jsou uloženy na těchto internetových stránkách v sekci Upgrade, kdy pro každý rok a každý modul je k dispozici vždy poslední platná aktualizace. Kromě názvu souboru s aktualizací je dále uvedeno:

 • označení modulu
 • datum, kdy byl opravný balíček vytvořen
 • číslo verze modulu, která je obsažena v aktualizačním balíčku
 • stručný popis změn


Ukázka postupu

Pokud chcete například aktualizovat podvojné účetnictví pro rok 2007, postupujte následovně, postup je vysvětlen pro prohlížeč Internet Explorer, pro jiné prohlížeče to bude podobné:

 • Zvolte na této internetové stránce volbu Upgrade
 • Myší klikněte na název souboru, který představuje aktualizaci podvojného účetnictví (v druhém sloupci je uvedeno PU). Pozor, abyste se omylem nepokoušeli stáhnout aktualizační balíček pro jiný rok
 • Zobrazí okno, jestli chcete daný soubor uložit. Stiskněte tlačítko Uložit
 • Dále počítač vyžaduje specifikovat do jakého adresáře má tento soubor uložit. Předpokládejme, že je program nainstalován na disku C v adresáři EKODAT07, což je typická instalace. V tomto případě postupně otevřete Tento počítač, Disk C a adresář EKODAT07
 • Na závěr stiskněte tlačítko Uložit
 • Při dalším spuštění programu EKODAT 2007 dojde k automatické aktualizaci podvojného účetnictví na aktuální verzi. Abyste měli jistotu, že aktualizace proběhla v pořádku, můžete si zkontrolovat verzi modulu s verzí, která je uvedena na těchto internetových stránkách u aktualizačního balíčku