LS support s.r.o.Alternativní zálohování  

Výchozím způsobem zálohování v programech EKODAT je zálohování na diskety. Nevýhodou disket je nízka přenosová rychlost a především jejich žalostná kvalita, která vede k tomu, že nemáte žádnou jistotu, že zálohovanou firmu z diskety zítra přečtete.
Tyto důvody vedly k hledání alternativního způsobu zálohování.
Jako alternativa k disketám se poslední dobou prosazuje především flash disk s usb portem v podobě klíčenky (USB disk). Klesající ceny a zároveň zvyšující se kapacita těchto usb disků umožňuje nahradit jedním usb diskem všechny diskety.
Při programování zálohování usb disků jsme vycházeli ze způsobu, jak se zálohuje na diskety, kdy každá disketa je určena k zálohování jedné firmy konkrétního roku.

Pokud chci zálohovat novou firmu na disketu, je potřeba provést následující kroky:

 • Vyndat z krabičky prázdnou disketu
 • Označit disketu jaká firma se na ní bude zálohovat
 • Provést vlastní zálohování firmy
 • Uložit označenou disketu do boxu disket se záložními disketami

Jakmile je na disketu provedena záloha libovolné firmy, není možné na tuto disketu jinou firmu zálohovat, dokud není obsah diskety smazán. Toto je ochrana před nechtěným přepsáním zálohy zálohou jiné firmy.
Protože jeden USB disk dokáže nahradit celý box disket, zálohování na diskety spolehlivě funguje (až na nespolehlivost disket), je k zálohování na USB disk přistupováno jako k boxu disket.
Zálohování na usb disk je třeba rozdělit na 3 části:

 • Nastavení programu EKODAT pro zálohování na USB disk
 • Vytvoření záložního místa - obdoba popisu prázdné diskety
 • Vlastní provedení zálohování firmy

Vytvoření záložního místa pro zálohu firmu je na první pohled zbytečné. Důvodem je, aby bylo možné mít různé verze zálohy (před uzávěrkou, po uzávěrce apod) a bylo možné si tyto varianty zálohy specificky pojmenovat.

Nastavení programu EKODAT

Po zasunutí USB disku do počítače dojde k jeho “namapování” jako další disk počítače, kdy operační systém USB disku přiřadí písmeno disku. Toto písmeno disku je velice důležité a je potřeba jej nastavit v programu EKODAT.
Postup je následující:

 • V seznamu firem v programu EKODAT stiskněte klávesu F10 pro vyvolání systémového menu
 • V menu postupně vyberte volby Číselníky, Záložní místa
 • Zobrazí se editor, do kterého je potřeba zadat písmeno připojeného USB disku

Význam jednotlivých údajů je následující:

 • Pořadí - jen číselné označení, zadejte 01
 • Popis - označení záložního zařízení, můžete zadat USB disk
 • Adresář - nejdůležitější údaj, musíte zde uvést disk, pod kterým je USB disk namapován, jestliže je namapován třeba jako disk F, pak je zde nutné zadat F:. Za dvojtečkou nesmíte zadat lomítko

Pokud se na tento editor podíváte, možná Vás napadne, že je možné nastavit zálohování na více disků, než je jenom USB disk. A máte pravdu. Záložních disků si můžete nastavit víc a dokonce můžete nastavit i zálohování do konkrétního adresáře, což může být adresář třeba kdesi na serveru. EKODAT to nijak nerozlišuje, je jen potřeba, aby zadaný adresář existoval a uživatel měl právo do něj zapisovat.

Vytvoření záložního místa

Před prvotním zálohováním firmy na USB disk musíte vytvořit záložní místo, kam se pak bude firma zálohovat.
Postup je následující:

 • V seznamu firem stiskněte klávesu F10 pro zobrazení systémového menu
 • Vyberte volbu Záloha dat
 • Potvrďte souhlas se zálohováním firmy
 • V dalším zobrazeném menu vyberte volbu Jiné umístění
 • Pokud by bylo definováno více než jedno zálohovací zařízení, bylo by nutné ještě vybrat toto zálohovací zařízení
 • Stiskněte klávesu F2 pro vytvoření prostoru pro zálohování firmy, je nutné zadat název zálohu, kam lze zadat libovolný text. Můžete takto připravit prostor pro zálohování více firem

Vlatní provedení zálohy

Je velice jednoduché. Postup je následující:

 • V seznamu firem se postavte na firmu, kterou chcete zálohovat
 • Stiskněte klávesu F10 a vyberte volbu Záloha dat
 • Potvrďte souhlas se zálohováním firmy
 • V dalším zobrazeném menu vyberte volbu Jiné umístění
 • Pokud by bylo definováno více než jedno zálohovací zařízení, bylo by nutné ještě vybrat toto zálohovací zařízení
 • Najděte zálohu, do které se má firma zálohovat, vlastní provedení zálohování se zahájí stiskem klávesy Enter

Na spodním řádku obrazovky jste si mohli všimnout, že kromě kláves Enter (vlastní zálohování) a F2 (vytvoření prostoru pro zálohu) jsou zde uvedeny ještě další 2 klávesy:

 • F8 - pokud již dříve byla provedena záloha, po stisku této klávesy se zobrazí informace o uložené záloze, důležitá je především informace, kdy byla záloha provedena
 • Ctrl + Y - nenávratně vymaže z USB disku zálohu včetně definovaného záložního prostoru