LS support s.r.o.Přenos firmy e-mailem  

Jsou situace, kdy je potřeba přenést firmu mezi počítači na větší vzdálenost. Fyzický přenos firmy (na disketě, USB disku) v takovém případě není možný a jako řešení je ideální použít e-mail. Data jedné firmy jsou v počítači uložena v podobě řady souborů uložených v jednom adresáři. Poslání firmy mailem bez přímé podpory programem EKODAT vyžadovalo poměrně velkou zručnost v ovládání počítače, případně se obcházelo zazálohováním firmy na disketu a vložením obsahu diskety jako přílohy e-mailu.
Protože tento způsob přenášení činil uživatelům programu EKODAT značné problémy, byla do programu doplněna přímá podpora pro zaslání firmy e-mailem. Celý postup je založen na principu zálohování a obnovení firmy.

Poslání firmy e-mailem

 • V seznamu firem se postavte na firmu, kterou chcete přeposlat e-mailem
 • Stiskněte klávesu F10 pro zobrazení systémového menu
 • Vyberte volbu Záloha dat
 • Potvrďte souhlas, že chcete zálohovat firmu
 • Z následujícího menu vyberte volbu Pošli e-mailem
 • Mělo by se zobrazit okno pro poslání nového e-mailu, ke kterém budou vloženy jako přílohy soubory se zálohou firmy
 • Stačí jen doplnit adresáta a případně další informace a e-mail odeslat

Obnovení firmy z e-mailu


Obrácený postup bohužel není tak přímočarý. Soubory zálohy firmy, kterou chcete z e-mailu obnovit, je potřeba uložit na plochu počítače. Plocha byla vybrána záměrně, protože uložení přílohy e-mailu na plochu je velice snadné.
Postup (určen pro program Outlock Express, u ostatních programů je obdobný):

 • Ťukněte na e-mail, který obsahuje zálohu firmy, kterou chcete obnovit
 • Klikněte na sponku a ze zobrazeného menu vyberte volbu Uložit přílohy
 • V zobrazeném okně stiskněte tlačítko Procházet
 • Ve stromové struktuře je Plocha úplně nahoře, vyberte jí a stiskněte tlačítko Ok
 • Přílohy uložíte stisknutím tlačítka Uložit
 • Pokud nemáte, spusťte program EKODAT
 • V seznamu firem se postavte na firmu, kterou chcete z e-mailu obnovit
 • Stiskněte klávesu F10 pro zobrazení systémového menu a vyberte volbu Obnova dat
 • Požadavek na zadání hesla přeskočte stiskem klávesy Enter a pak potvrďte, že souhlasíte s obnovou firmy
 • Ze zobrazeného menu vyberte volbu Z plochy, tím dojde k jejímu obnovení. Zároveň dojde k vymazání souborů se zálohou z plochy.