Daňová evidence

...je určena pro fyzické osoby, nezapsané do obchodního rejstříku (dříve jednoduché účetnictví).

Účetní případy se zapisují do deníku buď přímo, nebo jsou zaslány ze specializové agendy:

  • salda vydaných faktur
  • salda přijatých faktur
  • evidence majetku
  • pokladní knihy
  • výpisů z účtu

Z dokladů v deníku je pak k dispozici množství tiskových sestav jako např.:

  • peněžní deník roční nebo po měsících
  • různě členěné výkazy příjmů a výdejů
  • pokladní kniha či opis bankovních účtů
  • výkaz o majetku a další přehledy

Z dokladů v deníku může plátce DPH sestavit daňové přiznání a vytisknout přehledy dokladů, z nichž je přiznání sestaveno. V případě obchodu se zahraničím je k dispozici i souhrnné hlášení. Vše lze zobrazit za zadané období, čtvrtletí či měsíc.