Mzdy

… jsou nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším dodávaným programem.

Program je určen pro výpočet mezd libovolného počtu zaměstnanců případně dále rozčleněných do skupin a zaměstnaných v libovolném počtu středisek.

Základem rychlého pořízení měsíčních mezd je správně nastavený kmenový list, v němž jsou uloženy nejen informace nutné pro výpočet, ale i údaje o zaměstnanci, jeho dětech, platbách na účet, exekucích nebo předchozím zaměstnání.

Na pořízené mzdy navazuje množství sestav: výplatní pásky a listiny, mincovka (určení počtu mincí a bankovek pro sáčkování), součtové tabulky po střediscích nebo za firmu, převodní příkazy, přehled sociálního a zdravotního pojištění, přehled zaměstnanců s podpůrčí dobou, …

Samozřejmostí jsou i výstupy pro státní instituce: měsíční hlášení organizace na sociální správu a na zdravotní pojišťovny a přehled sražené zálohové daně.

Před pořízením mezd na další měsíc je třeba předchozí měsíc uzavřít. Uzávěrkou se uvolní pořízení pro nový měsíc a mzdy se založí do mdových listů.

Mzdové listy lze prohlížet, ale důležité jsou tiskové sestavy, zvláště pak:

  • mzdové listy vybraného nebo všech zaměstnanců
  • čtvrtletní přehled průměrů na dovolenou
  • přehled přesčasů nebo čerpané dovolené
  • potvrzení o zd. příjmech, zápočtový list, …
  • roční formuláře za firmu (vyúčtování daní)