Podnikové systémy

… je evidence dokladů bez účtování. Důvodem je oddělení vlastního účetnictví od provozních agend, které je nutné nebo vhodné vést v reálném čase.

Program je tedy určen pro firmy, které svěřily vedení svého účetnictví specializované firmě, ale chtějí mít v každém okamžiku přehled o stavu pokladny, banky, závazků či pohledávek. Další možností jsou samostatně obchodující střediska firmy, která nepotřebují účtovat, neboť firma vede učetnictví centrálně.

Z těchto důvodů jsou v programu obsaženy pouze tyto části:

  • tvorba faktur, dobropisů,…
  • sklad (průměrná cena)
  • saldo vydaných faktur
  • saldo přijatých faktur
  • kniha jízd (služební)
  • pokladní doklady
  • výpis z účtu

Fakturace umožňuje vystavovat doklady textové (obsah dokladu je pouhý text) i řádkové (obsah dokladu je složen z řádek, napojených na sklad). Vystavit lze také příjmový pokladní doklad, doklad o přijaté platbě, …

Předností skladové evidence, která oceňuje zásoby průměrnou cenou, je neomezený počet skladů - až 999. Skladové karty můžete procházet buď podle názvu nebo podle čísla zboží.