Ostatní programy

1) Vývoj programů na zakázku

Občas nastane situace, že univerzální program není vhodný a to právě proto, že je univerzální. Takový program musí postihovat všechny situace, které mohou nastat, údaje a funkce, které se mohou vyskytnout. Navíc musí vyhovovat co největší škále oborů podnikání, technologických postupů či jen názorům na zpracování té které agendy. Vkládání dat do takového programu pak je náročné časově i psychicky a poskytované informace nejsou úplně ty pravé - občas něco přebývá či chybí nebo se liší vzorec případně metodika výpočtů.
V takovém případě je výhodnější vyvinout speciální program, tedy program vytvořený podle Vašich potřeb a možností.

2) Úprava běžných programů

Potřebujete-li pouze ubrat nebo doplnit několik údajů v jinak vyhovujícím programu, doplnit formuláře či funkce, postačí přidání speciálního modulu případně jen úprava ve stávajícím programu dle Vašich požadavků. Nejčastěji takto upravovanými programy je skladová evidence, fakturace nebo podnikový systém.