Podvojné účetnictví

… je určeno pro právnické a fyzické osoby, zapsané do obchodního rejstříku.

Účetní případy se před zaúčtováním shromažďují v deníku, kam se zapisují buď přímo, nebo jsou zaslány ze specializové agendy :

  • salda vydaných faktur včetně zahraničních
  • salda přijatých faktur včetně zahraničních
  • pokladny (příjmové a výdejové doklady)
  • evidence majetku (účetní i daňové odpisy)
  • evidence počátečního stavu účtů

V odůvodněných případech lze zaúčtované doklady opět odúčtovat a vrátit zpět do pořízení k opravě.

Po zaúčtování dokladů je k dispozici množství tiskových sestav jako např.:

  • přehledy zaúčtovaných dokladů či hromadný účtovací předpis
  • přehled pohybů vybraného účtu za určené období a příp. středisko
  • přehled aktiv a pasiv za vybrané období účetního roku
  • výkazy (předvaha, rozvaha, výsledovka) a hlavní kniha
  • výpočet předem definovaných kalkulačních vzorců

Ze zaúčtovaných dokladů může plátce DPH sestavit daňové přiznání a vytisknout přehledy dokladů, z nichž je přiznání sestaveno. V případě obchodu se zahraničím je k dispozici i souhrnné hlášení. Vše lze zobrazit za zadané období, čtvrtletí či měsíc.